Prosimy zostaw swoje dane, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i pomoże dopasować ofertę do Twoich potrzeb

+48 571 377 283 biuro@skalite-kamien.pl
Katalog Skalite

Blog

Hurtownia kamieniaKamień naturalnyJak założyć ogród skalny – Poradnik – rodzaje kamieni w ogrodzie

Jak założyć ogród skalny – Poradnik – rodzaje kamieni w ogrodzie

Ogród skalny jest najbardziej popularną formą kompozycji roślinno-skalnych na naszych działkach i w ogrodach. Jego zadaniem jest naśladowanie górskiego krajobrazu poprzez ukazanie piękna gatunków, które w innej scenerii byłyby niezauważone, „zduszone” przez bardziej ekspansywne rośliny.

Od ogrodu skalnego oczekujemy harmonijnej obfitości kolorów i kształtów, atrakcyjnych przez większą część roku. To nie tylko wio­senna eksplozja roślin zwraca uwagę na ten rodzaj założenia. Nasz ogród skalny ma być lepszy, ładniejszy, bardziej okazały niż u są­siadów. Często inspiracją dla nas mogą być górskie widoki pod­czas letnich wędrówek, obserwacja przyrody w miniskali, chęć po­siadania niektórych gatunków we własnym ogrodzie. Takie zapędy potrafią niejednokrotnie przekształcić się w kolekcjonerskie hobby. Istnieje wtedy przyjemność aktywnego wypoczynku poprzez reali­zację tworzonego samodzielnie dzieła.

Kamień ogrodowy – skalniaki naturalne

Skąd wzięła się moda na skalniaki?

Już od XVII w. stosowano w Anglii I Austrii skały jako tło dla ro­ślin sprowadzanych z gór. Kamień ma moc magiczną, tajemniczą, to symbol istnienia i obok wody podstawowy element tworzenia ogrodów w sztuce Dalekiego Wschodu. Ogrody skalne największą popularność zyskały w latach 50. XX w. Zaaklimatyzowano wtedy wiele górskich gatunków roślin. Ten rodzaj ogrodu powstawał nie­mal wszędzie – w zieleni publicznej miast, w ogrodach botanicznych, w prywatnych ogrodach miejskich i na wsi. Niezależnie od wielkości planowanego założenia realizowano go przede wszyst­kim na terenach o dużym zróżnicowaniu powierzchni, na natural­nych skarpach i wzniesieniach. Również w terenie płaskim tworzo­no różne formy ogrodów skalnych, począwszy od sztucznie usypy­wanych wzniesień lub nasypów, po suche murki kwiatowe – ulubio­ną formę ludzi starszych, kamienno-żwirowe rabaty, piargi, motywy skalne na trawniku. Ogrody skalne często łączono z ogrodami wodnymi lub wrzosowiskiem, pojawiały się w pobliżu tarasów wy­poczynkowych, w sąsiedztwie ziół, na balkonach w kamiennych pojemnikach itp.

Ogrody skalne z kamienia naturalnego – warto wiedzieć

Wykształciły się dwa nurty tworzenia ogrodów skalnych – naturalistyczny, będący próbą naśladowania przyrody i regularny, o ta­rasowym układzie, poprzecinany niskimi murkami oporowymi. Do budowy skalniaków zaleca się stosowanie nie więcej niż jednego do dwóch rodzajów skał, gdyż w przeciwnym razie wprowadza to dysharmonię kompozycji. Ważna jest także barwa kamienia, np. czarne okruchy bazaltu lub ciemna czerwień niektórych piaskow­ców świetnie kontrastują z jasno kwitnącymi roślinami, kremowe i rude piaskowce, biały wapień to wspaniałe tło dla ciemnej zieleni roślin iglastych lub traw.

Styl ogrodu skalnego powinien być spójny z pozostałą częścią ogrodu, nie odstawać jako obcy twór na trawniku w postaci „prysz­cza” – górki stanowiącej kompletnie niepasujący dodatek do har­monijnej kompozycji pozostałej części ogrodu.

Kamień w ogrodzie – skalniak

Ogrody skalne można tworzyć niezależnie od stanowiska i rodza­ju gleby. Mogą powstać w słońcu lub w cieniu. Ważne jest, aby od­powiednio do istniejących lub stworzonych warunków dobrać ga­tunki i odmiany roślin. Nie powinny być to jedynie byliny. Zakres ma­teriału roślinnego jest ogromny i warto wykorzystać także karłowe krzewy iglaste, liściaste oraz te o charakterze płożącym, potrafiące wcisnąć się nawet w najmniejszą szczelinę między kamieniami. Po­winniśmy także zwrócić uwagę na większy udział roślin jednorocz­nych, jak stroiczka, sanwitalia, smagliczka oraz dwuletnich niezapo­minajek i kwitnących wiosną roślin cebulowych. Nie wszędzie moż­na realizować ogród skalny. Ze względów estetycznych nie zaleca się tworzenia go pod drzewami w sadzie, po sąsiedzku z poletkiem truskawek, krzewów owocowych czy warzyw. Musimy pamiętać, że piękno skalniaka w znacznym stopniu nie zależy od jego wielkości (choć istotna jest proporcja układu w ogrodzie), ale od właściwej lo­kalizacji, interesującej aranżacji grup kamieni różnej wielkości, okre­ślonej barwy z dobraną roślinnością. Tylko w ten sposób stworzy­my estetyczną, pełną harmonii kompozycję pozwalającą na swo­bodne przerastanie się niektórych gatunków roślin. Warto je wykorzystać zwłąszcza jako piękne uzupełnienie oraz wkład ogrodzenia gabionowego.

Zakładanie ogrodów skalnych

Fachowa wiedza i poczucie estetyki pozwolą na stworzenie pięknych kompozycji skalnych, zwłaszcza przez osoby uzdolnione plastycznie. Ogrody skalne mają także drugą stronę medalu. Są uciążliwe w pielęgnacji. Zanim zdecydujemy się na piękny ogrodo­wy temat, rozważmy wszystkie argumenty za i przeciw, a więc nie tylko nasze zamiłowania i potrzeby, ale także możliwości. Na pew­no rozsądek pomoże nam w podjęciu właściwej decyzji.

Rodzaje ogrodów skalnych

Jest to dobry sposób na budowę ogródka w te­renie płaskim, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dowóz ziemi na budowę wzniesień. W tym przykładzie duże, płaskie ka­mienie zagłębione są ukośnie w ziemi, tak by w połowie lub 2/3 wy­stawały ponad jej powierzchnię. Kamienie rzędowe – zagłębione są w kilku równoległych rzędach, z zachowaniem nieregularnych odstępów. Najlepiej, gdy rzędy kamieni – w stosunku do ścieżki – umiejsco­wione są pod kątem (nie równolegle i nie prostopadle). Pomiędzy kamieniami rosną wybrane wcześniej rośliny, całość założenia uzu­pełniona jest mniejszymi kamieniami lub korą kamienną, a przestrzenie między rośli­nami szczelnie zakryte drobnymi kamykami. W tej formie ogródka najlepiej uprawiać wiele bylin poduchowatych lub kępkowatych, jak np. floksy, macierzanki, gęsiówki, żagwiny, postonki, karmniki, zawciągi, irsy, karłowe astry i inne.

Zwykle ma formę niewielkiego wzniesie­nia, np. na trawniku. Na ukształtowanym podwyższeniu z ziemi układa się kamienie, zaczynając od dołu ku górze. Kamienie ukła­da się tak, aby całość wyglądała naturalnie. Pomiędzy kamieniami zostawia się wolne miejsca dla roślin skalnych, a całość często

uzupełnia żwirem. Taki skalniak często jest elementem centralnym na działce. Dlatego powinien być założony starannie i efektownie – w przeciwnym razie będzie szpecił działkę zamiast zdobić.

Jest to forma ogródka skalnego, najczęściej przy ścieżce, budowana w postaci półek skalnych bądź łagodnych zbo­czy, opadających w kierunku ścieżki. Zbocza można dodatkowo obłożyć kamieniami różnej wielkości. W tym wypadku, w załomach pólek skalnych i kamieni można przygotować stanowiska pod uprawę trudniejszych i bardziej wymagających roślin, jak lewizja, naradka lub opuncja.

Ogrody skalne mogą mieć różną postać

Można zbudować go w ogrodzie, np. na traw­niku lub tarasie. Kształt powinien być wybierany tak, by harmonizo­wał z najbliższymi elementami. Ściany zagonu (murku) budujemy z różnych materiałów, na przykład z piaskowca układanego na su­cho lub z zaprawą murarską, drewna z podkładów kolejowych ukła­danych na płask, drewna w postaci kołków wbijanych w ziemię (ro­dzaj palisady), cegły klinkierowej lub glinianej układanej z zaprawą murarską. Wybór tworzywa zależy od jego dostępności, ale i od te­go, z czego zbudowane są inne elementy na działce (ścieżki, taras, altana, murki itp.). Należy zadbać o jednolitość tych materiałów. Ele­mentem uniwersalnym jest drewno w postaci podkładów lub kot­ków palisadowych, ponieważ dobrze łączy się z innymi materiałami.

Budowa ogrodu skalnego na piargu

Piargi w górach powstają w sposób naturalny w wyniku procesu wietrzenia skał. Odrywające się od nich fragmenty i okru­chy osadzają się na łagodniejszych zboczach lub za wystającymi z ziemi większymi głazami, tworząc z czasem warstwy rumoszu skal­nego, stopniowo zasiedlanego przez roślinność górską. Na działce możemy przeznaczyć fragment ogródka skalnego pod piarg lub zbudować cały ogród skalny na piargu, jeśli spodoba nam się ten typ skalniaka. Piargi budujemy zazwyczaj na łagodnych zboczach skalniaka, koniecznie o wystawie południowej.

Mamy czasem w ogrodzie naturalne skarpy lub sztuczne wzniesienia z pozostałości ziemi, np. po budowie domu lub altany. Często też pojawia się problem, jak zagospodarować ta­ki teren. Można wtedy pokusić się o założenie „górskiej łąki”. Teren należy „udekorować” kilkoma dużymi głazami, a następnie obsa­dzić niską i zadarniającą roślinnością. Jeżeli powierzchnia nie jest zbyt duża, to wystarczy kilka gatunków macierzanek. Jeżeli dyspo­nujemy większą powierzchnią, możemy posadzić kilka roślin: acenę drobnolistną, rozchodnik kamczacki, ukwap czy płomyki szydlaste. Aby jak najszybciej osiągnąć efekt zwartych kobierców (dywanów), sadzimy około 15-25 roślin na 1 m. Jest to dość istotne, ponieważ utrzymanie takiego terenu i regularne pielenie wolnych przestrzeni, zanim rośliny skalne całkiem je opanują, jest dość uciążliwe. Warto posadzić jeszcze kilka gatunków karłowych iglaków.

Legenda kamieni skalnych:

  1. Przykład wolno stojącego skalniaka na trawniku
  2. Ogród skalny wokół podwyższonego tarasu
  3. Zagon wzniesiony najczęściej ograniczony jest murkiem, np. z piaskowca
  4. Piarg buduje się zazwyczaj na łagodnych zboczach skalniaka, koniecznie o wystawie południowej
  5. W płaskiej rabacie skalnej kamienie zagłębione są ukośnie w ziemi, tak aby ponad jej powierzchnię wystawały w 2/3. W tej formie ogródka lepiej prezentują się kępy i poduchy bylin

 

Jak zaprojektować dobrze ogród skalny

Dobrze zaprojektowany i wykonany ogród skalny jest niewątpliwą ozdobą i przyciąga uwagę. Nie jest to jednak proste zadanie. Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy wcześniej wszystko dokładnie przemyśleć, zaprojektować i zaplanować. Pozwoli to uniknąć pomyłek i zbędnych wydatków przy realizacji ogrodu.

Przy zakładaniu ogrodu skalnego warto wykorzystać naturalne warunki terenu. Jeśli na terenie istnieją naturalne pagórki, naj­prostszym rozwiązaniem jest urozmaicenie ich o elementy ka­mienne. Układając je trzeba pamiętać, aby umocować je na tyle precyzyjnie, aby się nie ruszały. Zwykle połowę kamienia zagłę­biamy w ziemi. W niewielu ogrodach są istniejące wzniesienia i trzeba je wykonać własnymi siłami.

Przeczytaj w naszym poradniku – jaki kamień dobrać do ogrodu

Ogród skalny – skalniak wolno stojący

Zacznijmy od budowy wolno stojącego skalniaka. Jego wyso­kość zależy od zajmowanej powierzchni i sposobu wykonania, tj. czy zostanie użyta zaprawa, czy nie. Na początku należy wyzna­czyć powierzchnię i usypać kopiec z ziemi, nadając mu odpowied­ni kształt. Następnie układa się kamienie, zaczynając od najniższej, zewnętrznej warstwy. Kolejne warstwy kamieni są cofnięte do środ­ka i oparte na poprzednich. Tego typu ogrody skalne zwykle budu­je się bez użycia zaprawy murarskiej. Dobrze wyglądają na nich otoczaki lub duże bryły kamienne.

Jeśli na terenie występują większe różnice terenu i chcemy je za­chować, wskazane jest wykonanie murku. Murki mają za zadanie rozgraniczyć płaszczyzny o różnych wysokościach, zabezpieczają je też przed osuwaniem się ziemi.

Skalniaki jako murki ogrodowe

Murki ogrodowe są zwykle pionowe lub lekko pochylone, wyso­kości 40-120 cm. Jeśli mają powyżej 120 cm nazywa się je ściana­mi lub murami oporowymi, wymagają wtedy głębokiego funda­mentowania (poniżej głębokości przemarzania) i bardzo sztywnej konstrukcji.

Murki ogrodowe powinny być sadowione na gruncie stabilizo­wanym. Oznacza to, że każdy murek powinien mieć odpowiedni fundament głębokości 30-80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i wielkości murku. Jeśli pod fundamentem wykona się warstwę od­sączającą z kruszywa, można zmniejszyć grubość fundamentu. Stosuje się to głównie na gruntach nieprzepuszczalnych.

Grubość murku skalnego zwykle wynosi od 1/3 do 1/5 jego wysokości. Często murki są pochylone w kierunku wyższego poziomu ziemi. Pochylenie to powinno wynosić ok. 10-15%, choć dla murków kwiatowych stosuje się nawet 20%.

Murek musi być zabezpieczony przed działaniem wody, trzeba więc wykonać odpowiednie odwodnienie. W tym celu konieczna jest, między murkiem a gruntem, warstwa odsączająca z gruboziar­nistego piachu lub żwiru. W murach murowanych dodatkowo sto­suje się również sączki odprowadzające wodę.

Jeśli przed murkiem został zaprojektowany trawnik, dobrze jest wykonać pas szerokości ok. 15-10 cm wysypany np. żwirem, co ułatwi koszenie.

W zależności od sposobu łączenia kamieni wyróżniamy murki suche i murowane. W murkach suchych nie używa się zaprawy murarskiej. Kamienie są układane jedne na drugich, a przestrzenie między nimi wypełnia się np. piaskiem wymieszanym z ziemią urodzajną. Ważny jest sposób układania, tak aby konstrukcja była 1. Na skalniaku wolno stojącym dobrze wyglądają duże bryty kamienne, które układa się zwykle bez zaprawy murarskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.